Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förtydligande om aflatoxin i hästfoder

2013-05-15 I den pågående utredningen av mögelgifter i foder har Jordbruksverket hittat hästfoder där aflatoxin B1 påvisats i halter som överskrider det lagstiftade gränsvärdet. I samband med fynden begärde verket bedömning från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kring eventuella konsekvenser för djurhälsa. SVA anser att ingen risk för akuttoxiska (giftiga) effekter föreligger, förutsatt att man har följt tillverkarens angivelser kring användning och lagring.

Det är med utgångspunkt från befintliga, toxikologiska bedömningar, bland annat av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA), och med hänsyn tagen till att dagsgivan är liten som SVA gjort sin bedömning. Att däremot avgöra eventuell påverkan på djurhälsan av låga doser av aflatoxin B1 under en längre tid är dock betydligt mer komplicerat.

Rent generellt finns det anledning att misstänka att regelbundet intag av låga doser mögelgifter kan påverka djurhälsa negativt. Eventuell påverkan märks dock inte i tydliga symptom utom i för många djursjukdomar typiska tecken så som försvagat immunförsvar, sämre foderintag, sämre tillväxt, nedsatt prestationsförmåga (i synnerhet för tävlingshästar) med mera. Dessutom saknas tillförlitliga vetenskapliga studier specifikt på häst vilket gör det omöjligt att göra en kvantitativ riskbedömning på häst för kronisk förgiftning med aflatoxin B1.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls