Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förvirring om hästvirus i Nederländerna - nervformen av abortvirus

Förlamning av bakbenen vid neurologisk form av virusabort. Foto: Dr George Allen, University of Kentucky, Lexington, USA

Förlamning av bakbenen vid neurologisk form av virusabort.
Foto: Dr. George Allen, Maxwell H. Gluck Equine Research Center, University of Kentucky, Lexington, USA

2012-03-08

Tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA,  kommenterar: Både i svenska och holländska media rapporteras det om virusutbrott på hästar på tre platser i Nederländerna i februari-mars 2012.

För att minska spridning av viruset som gett neurologiska symptom hos hästar har man där ställt in hästtävlingar. Fel virus har på flera håll pekats ut som orsak till de tre holländska utbrotten. Utbrotten orsakades av ekvint herpesvirus (EHV-1), även kallat abortvirus, och inte "rhinovirus" som numera heter rhinitvirus.

Ekvint herpesvirus EHV-1 är vanligt förekommande hos hästar i alla länder, även i Sverige, och orsakar vanligtvis en övre luftvägsinfektion med feber, som är självläkande med vila. Hos dräktiga ston kan viruset orsaka kastning av fostret, så kallad virusabort, och det är därför viktigt att hålla dräktiga ston separerade från resande hästar för att skydda dem från smitta. Vaccination mot abortvirus finns men ger inte ett fullständigt skydd.

I en annan, mer ovanlig form, kan viruset orsaka allvarlig inflammation i hjärna och ryggmärg hos hästar. Kastning och nervformen av EHV-1 är anmälningspliktigt i Sverige. Mellan 10-20 fall av virusabort anmäls årligen, och sannolikt förekommer fler fall som aldrig diagnosticeras. Det är flera år sedan den neurologiska formen av EHV-1 på häst anmäldes i Sverige. Eftersom hästar reser mycket och viruset är vitt spritt kan det förväntas uppträda utbrott av nervformen även i Sverige. Karantän vid hemkomst för hästar som varit på stora tävlingar är en åtgärd som kan skydda mot spridning av EHV-1. De flesta utbrott av EHV-1 i sin nervform i utlandet har spridits vid större sammankomster av tävlingshästar.

Mer information

Gittan Gröndahl, t f statsveterinär, tel 018-67 40 00
Louise Treiberg Berntsson, bitr statsveterinär, tel 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls