Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fruktat virus orsakade död hos föl i Skåne

2010-05-07

Ett fölfoster som kastades (missfall) på en gård i Skåne i april 2010 hade den fruktade hästsjukdomen ekvin virusarterit, EVA, enligt analyser vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

- Det är mycket sällsynt och oroande, säger Louise Treiberg Berndtsson, virolog vid SVA.

Sjukdomen är anmälningspliktig och under de senaste åren har inget dödsfall hos häst rapporterats i Sverige även om det är känt att viruset cirkulerar.

 

På den aktuella gården förlorades också flera andra föl som dog kort efter födseln samma vecka. Det är sannolikt men inte helt klarlagt att dessa dödsfall också berodde på viruset.

  

 

Arvsmassa från ekvint arteritvirus detekterades i det sjuka fölets organ med PCR-teknik på SVA.
Arvsmassa från ekvint arteritvirus detekterades i det sjuka fölets organ med PCR-teknik på SVA. Högst signal sågs från lungvävnaden. Den översta linjen (A) representerar en positiv kontroll och den nedersta linjen (E) är ett negativt prov. Linjerna däremellan visar resultat från fölets lunga (B), lever (C) och mjälte (D). Illustration: Anna-Karin Theelke, SVA.

Flera hästar på gården har burit på infektionen och har idag högt antikroppssvar. Arteritviruset är känt för att kunna orsaka kastning (missfall) hos ston och dödsfall hos nyfödda föl.

-  De små artärerna i organen blöder och fölen får svår lunginflammation och tarminflammation, berättar Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA. Om en vuxen häst smittas klarar den sig ofta utan symptom, eller med övergående feber, svullnader runt ben, mage, ögon och/eller näsflöde. Hästen är smittsam under denna period. Människor kan inte drabbas.

- Det obehagliga med virusarterit för vuxna hästar är att hingstar kan bli kroniska smittbärare, och överföra virus i sperma i samband med betäckning, i vissa fall under resten av livet, säger Gittan Gröndahl. I det aktuella fallet kan dock smittan inte kommit från fölungarnas pappa eftersom betäckningen skedde förra sommaren. Tiden mellan smitta och symptom/kastning är mellan 3-14 dagar. En luftvägsinfektion med viruset är troligare smittkälla i detta fall.

SVA rekommenderar att föl som dör i livmodern eller kort efter födseln obduceras och/eller provtas för både EVA och virusabort, EHV. EHV-1 är ett hästherpesvirus som är mer vanligt och som oftare orsakar smittsam kastning hos svenska hästar. SVA rekommenderar också att dräktiga ston hålls avskilda från hästar som reser omkring, t ex på tävlingar och träningar. De kan ta med sig luftvägsinfektioner som är banala för den vuxna hästen men farliga för stonas foster. Alla avelshingstar som används för insemination i Sverige måste provtas för EVA.  Om hingsten är smittbärare måste det deklareras öppet så att stoägarna kan vidta åtgärder för att skydda sina hästar från vidare smittspridning.

För ytterligare information:
Louise Treiberg Berndtsson, bitr statsveterinär, SVA,
tel 018-67 40 00, e-post: louise.t.berndtsson@sva.se

Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA,
tel 018-67 42 97, e-post: gittan.grondahl@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls