Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fynd av rävens dvärgbandmask i Sverige

2011-02-13

SVA har för första gången diagnostiserat rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige. Fyndet gjordes på en räv från Uddevallaområdet. Räven var skjuten i december 2010.
Den jägare som skickat in djuret för undersökning är underrättad.
- Undersökningen av parasitinnehållet i tarmen visar att räven sannolikt blev infekterad under hösten 2010, säger Eva Osterman Lind, parasitolog på SVA.

Så här ser rävens dvärgbandmask ut.

Foto: Karin Troell, SVA

Räven som hade skickats in till SVA ingår i det övervakningsprogram som SVA har haft sedan 2000. Under 2010 har SVA obducerat cirka 300 rävar och alla, förutom den nu påvisade, har varit negativa på dvärgbandmaskundersökning. Drygt 50 av de undersökta rävarna kom från Västra Götaland. SVA kommer nästa vecka att analysera ytterligare nio rävar som är skjutna i samma område som den infekterade räven kom ifrån.

 

Rävar är det naturliga värddjuret och sorkar naturliga mellanvärdar för dvärgbandmasken. Rävar infekteras genom att äta infekterade sorkar. En bandmask utvecklas i räven och bandmaskägg börjar utsöndras med avföring cirka en månad efter infektion. Hundar och mårdhundar kan också bli infekterade genom att äta smittade sorkar eller andra smågnagare. Gnagare infekteras genom att de får i sig bandmaskägg. Värddjuren, det vill säga räv och hund med flera, får inga sjukdomssymtom av dvärgbandmasken.

Människor kan infekteras om de sväljer maskens ägg. Äggen, som är osynliga för ögat, finns i djurens avföring men kan också fastna i pälsen på hundar och därifrån förorena fingrarna när man klappar djuren. Man kan också smittas genom att äta kontaminerade skogsbär eller svampar som inte sköljts ordentligt eller kokats. Masken kan hos människor bilda vätskefyllda blåsor i olika organ, oftast flera år efter infektionstillfället. Sjukdomen kallas alveolär ekinokockos. Den smittar inte mellan människor.

Infektion hos människa är mycket ovanlig, men kan ge en besvärlig sjukdom som är svårbehandlad. Vaccin saknas. För att förhindra infektion är det viktigt med god handhygien efter kontakt med husdjur som vistats i skog och mark inom smittade områden och att svamp och bär kokas eller sköljs väl.

SVA arbetar nu med en handlingsplan för utökad övervakning för att klarlägga utbredningen av rävens dvärgbandmask i Sverige.

Presskontakt:
Eva Osterman-Lind, parasitolog, SVA, 018- 67 40 37
Erik Ågren, veterinär SVA, 018- 67 42 78

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls