Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fynd av trikiner på vildsvin

2011-04-27

Veckan före påsk gjordes 2011 års första trikinfynd i vildsvin på SVA. Djuret var skjutet i trakten av Kalmar. Förekomsten av trikiner var måttlig till hög, ca 25 larver/gram. Vidare analys kommer att ske för att avgöra vilken art av trikin som är aktuell.

För att ge symtom på människa krävs att man får i sig totalt ca 75-100 larver, medan ett större intag kan ge svåra symtom och ibland leda till döden. Kött från vildsvin bör alltid kontrolleras för trikinförekomst innan det förtärs. För att undvika smittspridning bör man som jägare vara noggrann med att inte lämna  trikinsmittat  kött i skogen, till exempel skallar och räntor, utan gräva ner slaktavfallet eller ännu hellre avlägsna det helt från skogen för förbränning.

För mer information:

Ulrika Forshell, veterinär SVA, 018- 67 41 55

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls