Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gott sjukdomsläge i landet men fortsatt övervakning viktig

– Årets upplaga av “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden 2014” är klar

2015-07-02

SVA sammanställer varje år en rapport över den sjukdomsövervakning som görs tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Nu finns rapporten för 2014 att hämta på SVA:s webbplats. Sammanställningen visar att läget i landet är bra.

  Rapporten Surveillance of infectous diseases in animals and humans in Sweden 2014
  Rapporten Surveillance of infectous diseases in animals and humans in Sweden 2014 har kommit från trycket. Klicka på bilden för att läsa och/eller hämta den

Rapporten Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2014 (pdf) ger både bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under 2014. Allt sammantaget är läget i Sverige bra.

Gott sjukdomsläge inte skäl att slå sig till ro

Att dokumentera Sveriges goda sjukdomsläge för epizootier och zoonoser, för både nationella och internationella intressenter, är viktigt inte minst mot bakgrund av EU:s nya djurhälsoförordning. Men det goda läge vi har nu, utan allvarliga infektionssjukdomar, innebär inte att vi kan sänka ambitionsnivån och dra ned på resurser till provtagning och övervakning. Marianne Elvander, statsepizotolog vid SVA och professor understryker:
– Läget kan snabbt försämras. Det fortsätter vara nödvändigt arbeta med provtagningar och övervakning av djursjukdomar.
– Skulle vi minska på övervakningen kan sjukdomssituationen snabbt försämras. Det drar med sig stora kostnader och är negativt för både djurvälfärd, staten och näringar. Samma resonemang gäller även för människors hälsa.

Passiv övervakning upptäcker sjukdomar tidigt

Att passivt övervaka epizootilagens mest fruktade sjukdomar är av största vikt för att tidigt upptäcka och snabbt bekämpa dem. Den nu aktuella rapporten sammanfattar den övervakning som skett under 2014.

Några smittämnen som påträffades vid övervakning eller vid provtagning förra året orsakade sjukdomsutbrott. Under sommaren 2014 pågick ett stort utbrott av Newcastlesjuka i tre värphönsbesättningar i Östergötland.

Under året hittades även nio nya nötbesättningar med Salmonella Dublin, och tolv fall av psittakos (papegojsjuka) upptäcktes på människa. Orsaken till fallen av psittakos är ännu inte färdigutredd. Vid slutet av året sågs en tillfällig ökning av Campylobakter hos både människa och broilers.

Ett bekämpningsprogram för bovin virusdiarré påbörjades 1995. Idag är sjukdomen utrotad, genom ett fantastiskt arbete av många parter.

Förändrad arbetsmetod

Till det yttre ser årets rapport ut som tidigare års rapporter. Men sättet att konkret arbeta med innehållet har förändrats, i SVA:s generella strävan att utveckla mer flexibla arbetssätt och spara tid. Rapporten har i år satts helt elektroniskt, det vill säga all text har automatredigerats efter att ha konverterats från Microsoft Word till LaTeX.

SVA planerar i framtiden rutinmässigt tillämpa det här arbetssättet.

Mer information

Elina Lahti, epidemiolog, SVA, telefon 018-67 41 49.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls