Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Håll Sverige rent från smittsamma grodsjukdomar

2010-05-05

Nu vaknar groddjuren upp efter vintervilan. Runt om i världen finns två allvarliga smittor som kan drabba även våra svenska grodor. Smittorna har inte påträffats hos groddjur i den svenska naturen ännu, men de finns i Europa och närmar sig Sverige.

Runt om i världen finns allvarliga grodsjukdomar som dödar mängder av djur och gör att hotade grodarter försvinner. Smittorna har än så länge inte påträffats i Sverige. Men man har sett att de kommit till länder i närheten.

Grodyngel med ranavirus. Foto: Matt Gray. 

Grodyngel med akut ranavirusinfektion. Blödningar ses i huden på bakbenen. Foto: Matt Gray

 

Det finns flera olika orsaker till ökad dödlighet hos groddjur, men två smittämnen som orsakar omfattande sjukdom och död hos groddjuren är chytridsvamp och ranavirus. Chytridsvamp och ranavirus är inte farliga för människor eller andra däggdjur, men sprids ofta på grund av människans hantering. När groddjur importeras eller flyttas riskerar de att ta med sig smittor mellan kontinenterna. I naturen sprids smittan mellan vatten genom direktkontakt, djurförflyttningar, och eventuellt med fåglar.

I Sverige är det SVA som övervakar grodornas hälsa. Nu när grodorna vaknar, kan man påbörja årets övervakning av sjukdomar hos djuren.

– Det är viktigt att vi övervakar eventuella smittor och var de finns, förklarar Erik Ågren, biträdande statsveterinär vid SVA. En enda felaktig hantering av eventuellt smittade djur eller smittat vatten kan innebära att smitta sprids ut bland svenska frilevande groddjur.

– Hittar man många sjuka eller döda groddjur på kort tid, vill vi på SVA gärna få veta det, fortsätter Erik Ågren. Då kan vi undersöka om det finns någon smitta. Man kan rapportera till SVA via webbplatsen, www.sva.se, eller genom att ringa vår växel på 018-67 40 00. Om vi snabbt får in rapporter, och om döda groddjur samlas ihop, hoppas vi kunna förhindra utbredning av smittan och stora utbrott av sjukdomar, förklarar han.

För de som vill hjälpa till att hålla Sverige rent från smittsamma grodsjukdomar, har SVA nyligen tagit fram en folder med mer information. Man ser också gärna att allmänheten skickar in döda frilevande groddjur:

– Det är av stor vikt för svensk och internationell forskning om sjukdomar på vilda djur, avslutar Erik Ågren.

För ytterligare information:
Erik Ågren, bitr. statsveterinär. Telefon 018-67 42 78

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls