Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Halm möjlig källa till kloramfenikol hos grisar

2013-02-11 Det kan vara naturligt förekommande bakterier i jord som ligger bakom de låga halter av antibiotikasubstansen kloramfenikol som före jul påvisades hos grisar på några gårdar. Ämnet kan ha tagits upp i växter från jordbakterier och därmed hamnat i halm. Det visar analyser av de prover som tagits på de aktuella grisgårdarna. Nästa steg är att söka svar på under vilka förhållanden kloramfenikol bildas av jordbakterier.

Många olika prover har analyserats från foder i de besättningar där kloramfenikol hittades i låga nivåer hos gris före jul. Kloramfenikol har inte påvisats i foder men däremot i halm.

─ Vi planerar att under våren genomföra en landsomfattande inventering för att få svar på under vilka förhållanden kloramfenikol förekommer i halm och hur frekvent det är. Internationella erfarenheter samlas också in för att vi ska få en bättre uppfattning om situationen, säger Peter Henningsson, chef på Jordbruksverkets enhet för foder och hälsa.

Indikation på källan

─ Det är bra att vi nu fått en indikation på källan. Provsvaren har gett ett nytt spår att arbeta vidare på. Vi är fortfarande inte helt säkra på att det är halm som gett upphov till de låga nivåerna av kloramfenikol som påvisades hos gris. Vi behöver göra ytterligare prover innan vi säkert vet svaret, säger Erik Nordkvist, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Nya prover innehöll inte kloramfenikol

I början av januari togs ytterligare prov av urin och kött från grisar på de gårdar där det före jul påvisades låga värden av kloramfenikol. De nya proverna innehöll inte kloramfenikol.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls