Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Harpest bekräftad på döda harar

2015-08-14

Denna sommar har ovanligt många döda harar upptäckts i Norrbotten och i Västerbotten. SVA har fått in över hundra rapporter om fyndplatser av döda harar de senaste veckorna. Fynden har främst gjorts i kustområden, men enstaka rapporter kommer även från inlandet.

– Alla hittills undersökta döda harar som skickats in till oss har vid våra undersökningar visat sig bära på harpestbakterier. Vi har sju bekräftade fall just nu och de kommer samtliga från Luleåtrakten, säger Erik Ågren, bitr. statsveterinär och chef för SVA:s viltsektion.

– Det finns även enstaka rapporterade fynd av döda harar från andra län runt om i landet, men det är så få fynd att vi inte ser tecken där på något större sjukdomsutbrott på gång för tillfället.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) forskar på harpest hos vilt och ber nu jägare och allmänhet om att fortsätta att rapportera och skicka in fynd av döda harar, eller smågnagare, som också är mycket känsliga för harpest.

Fler fall av harpest än förväntat har också konstaterats hos människor i regionen. Folkhälsomyndigheten meddelar i dag att man tagit emot 130 anmälningar av harpest. Man räknar med att utbrottet sannolikt kommer att fortsätta att växa de kommande veckorna eftersom september månad normalt innebär störst antal anmälda harpestfall.

Harpest (tularemi) är en mycket smittsam bakteriesjukdom som drabbar flera varmblodiga djur, inklusive människor, hundar, gnagare och hardjur. Den uppträder främst under sensommar och tidig höst. Bakterien sprids vanligtvis av mygg, eller via kontakt med sjukt djur. Vid hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt.

Fram till och med den 14 augusti hade sju harar kommit in, samtliga från Luleåtrakten, som bekräftats vara smittade med harpest. På kartan ser du vilka rapporter vi har fått in och när iakttagelserna gjordes. Klicka på kartan för högupplöst version.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls