Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Harpest påvisad i Uppsala län

- SVA önskar därför få in harar för undersökning

SVA har påvisat harpest på en hare skjuten i Uppsalatrakten. Haren kom in till SVA efter att mannen som skjutit och hanterat den insjuknat i harpest. SVA kunde fastställa att haren var smittkällan. Haren var i god kondition och jägaren hade inte uppfattat den som sjuk.

För att kartlägga utbredningen av harpest är SVA intresserade av att undersöka harar från framförallt Uppsala län men även från övriga delar av landet.

Harpest (tularemi) är en sjukdom som orsakas av bakterien Francisella tularensis.  Sjukdomen har genom åren påvisats hos skogs- och fältharar, enstaka smågnagare och ekorrar från norra och mellersta Sverige. Harpest kan även drabba oss människor. Vanligen smittas man via mygg, men även genom inandning av förorenat damm eller vid kontakt med kroppsvätskor från ett infekterat djur.

När man hanterar döda harar ska man alltid iaktta försiktighet. Det bästa är att inte ta i haren med bara händer utan skydda sig med handskar eller plastpåse. Efter hanteringen ska händerna tvättas noggrant.

Vid misstanke om att man drabbats av harpest ska läkare kontaktas.

Kontakt:
Gete Hestvik, veterinär, 018-67 40 00
 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls