Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hästinfluensa sprider sig i landet

2011-12-09
Hästinfluensa har påträffats på flera anläggningar i norra Sverige den senaste veckan. Det första konstaterade fallet var en häst som rest från södra Europa. Den lastades om i Skåne och Stockholm innan den nådde Hudiksvall, där sjukdomen upptäcktes. Även andra samtransporter har haft hästar med influensa ombord och dessa kan ha smittat medresande hästar som levererats till olika platser. SVA vill varna för att ytterligare utbrott i andra delar av landet kan förväntas och uppmanar till att se över smittskyddet i stallarna. 

Vaccination och karantän skyddar

SVA rekommenderar att alla hästar som lever i stall som har kontakt med andra besättningar hålls vaccinerade mot hästinfluensa. Aktiviteter där hästar samlas och samtransporter medför en ökad smittrisk. Unga och ovaccinerade hästar drabbas i regel hårdast av hästinfluensa. Korrekt vaccinerade hästar klarar sig oftast utan symptom eller komplikationer men får ibland en övergående febertopp av viruset.

- Låt en veterinär ta prover om din häst visar feber, hosta eller snuva, uppmanar Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA. Isolera hästen omedelbart så att smittspridning förhindras. Sjukdomen är anmälningspliktig.

En häst som varit sjuk i influensa ska vila helt från träning i flera veckor för att undvika komplikationer i hjärta och lungor. Därefter kan lugn träning påbörjas men prestationen kan förbli försämrad i månader.

- Hästinfluensa är ingen bagatell och därför är det viktigt att skydda hästen genom att vaccinera och alltid använda avskilda mottagningsstall för nya hästar, säger Gittan Gröndahl.

För mer information:
Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA 018-67 40 00
Louise Treiberg Berndtsson, bitr statsveterinär, SVA 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls