Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektionssjukdomar i en föränderlig värld - Hur påverkas vår vardag?

- One health-möte 25 oktober

2012-10-24

Reser infektionssjukdomar? Är antibiotika bot eller ett hot? Smittar våra djur? En konferens på temat sjukdomar hos och smittor mellan djur och människor hålls i Uppsala den 25 oktober.
– Vi lyfter hur viktigt det är att kartlägga och lära mer om de här viktiga frågorna, säger Karin Artursson, forskningskoordinator vid SVA och ordförande för IEE – One Health Sweden.

IEE – One Health Sweden
Illustration: David Stephansson.

Smittor som gör oss sjuka kan spridas på många sätt. Genom miljön vi vistas i, som under skogspromenaden vid sommarstugan. Smittor kan föras över av insekter, som mygg, finnas i vatten eller i livsmedel. Blir vi sjuka, kan mediciner behövas. Idag överanvänder vi antibiotika, vilket gör att bakteriers motståndskraft mot antibiotika ökar.
Vi reser också utomlands, och tar med våra djur .
– Med ett ökat resande kommer både djur och människor oftare i kontakt med nya smittor, säger Karin Artursson. Vi kan också få med oönskade souvenirer som fästingar och andra parasiter tillbaka från resan.

En värld – en hälsa

På flera håll i Sverige pågår intensiv forskning för att besvara frågor om hur vi ska möta dessa utmaningar. Läkare, veterinärer och ekologer samarbetar för att klarlägga hur smittor sprids mellan djur och människor och i naturen. Björn Olsen är överläkare och professor vid Uppsala universitet:
– One health är ett begrepp som beskriver hur vi arbetar med det här. Med One Health-dagen vill vi öka kunskapen i samhället om hur forskning över olika vetenskapsgränser kan klarlägga hela infektionscykler, eller hur antibiotikaresistens utvecklas.

Konferensens föreläsare kommer från Uppsala universitet, SVA och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men också personer med annan bakgrund kommer att tala. Till exempel deltar Elisabeth Gauffin som bedriver ekologisk mjölkproduktion och är ordförande för organisationen KRAV i Sverige.

One health Sweden

One Health Sweden samlar forskare inom infektions- och antibiotikaområdet. Antibiotikaresistens sprids också mellan djur och människor när resistenta bakterier växlar mellan olika värdar. One Health är en del av Nätverket för infektionsekologi och epidemiologi, IEE som bildades år 2010 av forskare vid Uppsala universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, och Linnéuniversitetet.

Mer information

Karin Artursson, forskningskoordinator vid SVA och ordförande för IEE - One Health Sweden. Tel. 070-325 23 46, karin.artursson@sva.se

Björn Olsen, överläkare, professor Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi och Infektionssjukdomar, Uppsala universitet
Tel. 070-2384944 Bjorn.Olsen@medsci.uu.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls