Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ingen av de andra nio rävarna bar på smitta

2011-02-18

Nu har SVA undersökt de nio rävar som kom från samma område som den räv som i slutet på förra veckan påvisades infekterad med rävens dvärgbandmask. Ingen av dessa nio rävar bar på smittan.
-  Det är naturligtvis positivt att ingen av de andra rävarna var smittade. Vi arbetar nu intensivt med att få in fler rävar för undersökning då vi behöver bättre underlag för att kunna uttala oss om hur omfattande spridningen är av rävens dvärgbandmask, säger Eva Osterman-Lind, veterinär på SVA.

Det är idag okänt hur stor utbredningen är av rävens dvärgbandmask i Sverige. Tills vidare gäller de rekommendationer som myndigheterna tidigare gett.

Även om smittan påträffats i Sverige är det mycket viktigt att djurägare även fortsättningsvis avmaskar sina hundar och katter inför hemresan om man tagit med djuret utomlands. Smittan betecknas ännu som lokal i Sverige.

Många jägare hör nu av sig till SVA och vill hjälpa till med att skicka in rävar.
- Vi har fått mycket positiv respons från jägarna och vi har hittills skickat ut 600 kartonger för insändning av rävar, bekräftar Erik Ågren, veterinär på SVA.

Förutom att undersöka rävar har SVA tillsammans med Jordbruksverket dragit igång en undersökning på hundar och planerar också för en insamling av gnagare. När myndigheterna har en bättre bild över utbredningen av smittan kommer eventuella åtgärder att diskuteras. 

Presskontakt SVA:
Eva Osterman Lind, veterinär, 018 - 67 40 37
Erik Ågren, veterinär, 018 – 67 42 78 

Presskontakt Jordbruksverket:
Maria Cedersmyg, veterinärinspektör, 070-5948279

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls