Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ingen sjukdom bakom delfindöd

2016-04-12

De båda strimmiga delfinerna av hankön, som i februari flöt i land söder om Göteborg, har nu undersökts färdigt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) konstaterar att den akuta dödsorsaken har varit cirkulationskollaps. Inga virus, bakterier eller sjukdomar av betydelse har hittats.

SVT besöket delfinundersökning vid SVA

Veterinär Aleksija Neimane, SVA och forskare Anna Roos, Naturhistoriska Riksmuseet, intervjuas 18 februari om delfinen i direktsändning av SVT-reporter Karin Axelsdotter-Olsson. Foto: Mikael Propst/SVA

Delfinerna hade skador på hjärtmuskulaturen och hade drabbats av cirkulationskollaps. Förändringar som kan orsakas av stress och ofta ses hos strandade delfiner.

Båda delfinerna var vuxna, något magra men friska. Magarna var tomma så de tycks inte ha ätit de senaste dygnen. Den ena delfinen levde när den påträffades, och förmodligen levde även den andra kort innan den hittades.

Sökandet efter bakterier och virus som tidigare har kopplats till dödlighet hos delfiner, gav negativt resultat. Inga tecken på infektion sågs vid undersökning av organen.

Någon bakomliggande sjukdom till att delfinerna strandade har därmed inte hittats. Varför delfinerna hamnade på Onsalahalvön är inte känt. Normalt lever strimmiga delfiner på öppet djuphav. Förändringar i till exempel havsströmmar, födotillgång och andra miljöförhållanden kan ha påverkat deras förflyttning.

Läs mer

Delfinerna undersökta (2016-02-19)

Läs mer hos andra

SVT Halland rapporterar om resultaten (2016-04-11)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls