Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Jens Mattsson ny generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt

2012-06-14 

I dag utsåg regeringen Jens Mattsson till ny generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som är en expertmyndighet under Landsbygdsdepartementet. SVA har till uppgift att arbeta för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.

Jens Mattsson är 48 år och lämnar nu ett arbete vid Karolinska Institutet, där han varit operativ chef och projektansvarig sedan år 2010. Innan dess arbetade Mattsson under ett par decennier på just SVA, där han bland annat var avdelningschef och ingick i myndighetens ledningsgrupp. Han har även ett förflutet som avdelningschef och biträdande prefekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där han är docent i molekylär parasitologi och disputerad i mikrobiologi. Mattsson har internationellt deltagit i flera större europeiska forskningsprojekt och han är medförfattare till ett 60-tal vetenskapliga arbeten.

– Jag är både stolt och glad över uppdraget, säger Jens Mattson. Det ska bli en förmån att tillsammans med alla skickliga medarbetare på SVA arbeta med den angelägna utmaningen att

Jens Mattsson ny generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Foto: Göran Ekeberg
Jens Mattsson är ny generaldirektör vid SVA från och med 20 augusti 2012. Foto: Göran Ekeberg. (Klicka på bilden för tryckbar version).

 i en alltmer globaliserad värld främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö. Vi får aldrig underskatta djurhälsans roll för vårt eget välbefinnande. Därför vill jag även i framtiden se ett SVA i absolut framkant när det gäller kampen mot såväl smittsamma djursjukdomar och sjukdomar vilka smittar mellan djur och människa, som det överhängande hotet till följd av resistensutvecklingen mot antibiotika.

Jens Mattsson tillträder sin tjänst som generaldirektör vid SVA den 20 augusti i år.

För mer information

kontakta Malin Härenstam, kommunikationsdirektör, tel 018-674 101.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls