Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kattens ”HIV” tycks öka i Sverige

2015-11-30

Nummer 3/2015 av tidningen SVAvet tar upp en svår, obotlig kattsjukdom som liknar aids på människa. Sjukdomen är ovanlig i Sverige, men tycks ha ökat på senare år.
– Från 2013 och framåt ses en ökning av antalet diagnosticerade fall, framförallt i Skåne och södra Sverige, säger bitr. statsveterinär Louise Treiberg Berndtsson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Jamande katt. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Jamande katt. En katt infekterad med FIV kan, liksom människor med HIV, inte bli av med viruset. Det är detta som gör sjukdomen extra allvarlig. Förr eller senare får katten symptom på sjukdom. Klicka på bilden för högupplöst version. OBS! Katten på bilden har inte FIV. Foto. Bengt Ekberg/SVA

Infektioner i övre luftvägarna och i munnen, svårläkta sår samt lunginflammation. Men också febertoppar, avmagring, förstorade lymfknutor och olika tumörer hör till de symptom som är vanliga hos katter med virussjukdomen FIV. Det kan dock ta flera år innan katten insjuknar i denna slutfas av sjukdomen. En kortare eller längre period, då viruset sprider sig i kroppen, kan katten vara symptomfri.

– FIV innebär att immunförsvaret löpande försvagas. Infekterade katter blir känsliga och lättare mottagliga för andra infektioner. Det finns dock inga unika, typiska symtom för just FIV, säger Louise Treiberg Berndtsson.

Viruset finns framförallt i saliv och blod hos den infekterade katten. Den vanligaste smittvägen är sannolikt via slagsmål och bett. Detta skulle kunna förklara varför det framförallt är lite äldre, utegående hankatter som smittas. FIV kan inte smitta till människor, liksom katter inte kan smittas av HIV.

Fakta om FIV

Felint immunosuppressivt virus (FIV) förekommer över hela världen och infekterar tama och vilda katter. Viruset är relativt nyupptäckt, och beskrevs första gången 1987 i USA. FIV tillhör familjen retrovirus och sorteras i gruppen lentivirus. Till lentivirus hör också till exempel HIV (human immunodeficiency virus). FIV delar många egenskaper med HIV, och kallas ibland för kattens aids. Kattsjukdomen har använts mycket i olika modeller för att bättre förstå både HIV och aids.

SVAvet nr 3/2015 utkommer vecka 49 och tar i övrigt upp fyra doktoranders aktuella arbeten vid SVA. Samtliga har disputerat under hösten. Läs om ämnen som "Alla luftvägsinfektioner påverkar inte travhästars prestationer", "Metoder visar minskning av virus i behandlad mat och avfall", "Hepatit E vanlig hos vilda klövdjur" och "Bakterier bakom botulism byter identitet".

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls