Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kinesisk forskningsdelegation besöker SVA

2017-05-05

I dag, fredag 5 maj, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under ett nytt så kallat "Memorandum of Understanding" (MoU) med det kinesiska forskningsinstitutet SAAS i Shandong. SVA har sedan 2014 ett till 2020 pågående, tvärvetenskapligt forskningsprojekt (IMPACT) för begränsning av antibiotikaresistens tillsammans med bland andra SAAS. Det leds av forskare Stefan Börjesson, SVA.

SAAS besöker SVA

I bilden ses professor Xin Li, professor Zhu Qingjun, professor Liu Yuqing, professor Huang Yanyan, kvalitetschef Viveca Båverud, SVA, president Wan Shubo, gd Jens Mattsson, SVA, professor Fan Benrong, professor Huang Baohua och professor Zhang Shuqiu. Foto: Mikael Propst/SVA

Vid besöket deltar åtta professorer från Shandong Academy of Agricultural Sciences (SAAS), inklusive chefen för institutet, professor Wan Shubo. Från SVA deltar, förutom gd Jens Mattsson och Stefan Börjesson, även Cecilia Hultén, Björn Bengtsson, Rauni Niskanen, Louise Berndtsson, Siamak Zohari och Frederik Widén.

Det "Memorandum of Understanding" (MoU) som i dag undertecknats är till för att initiera diskussioner och stödja samarbete mellan SVA och SAAS. Det innebär i sig inga bindande förpliktelser utan fungerar enbart som ett protokoll för parternas nuvarande intentioner. Utbytet mellan SVA och SAAS kommer att fokusera på områden där överlappande intressen finns samt där samarbete redan förekommer, och med målet att ha en utvecklande relation inom forskning och utveckling. Områden av särskilt intresse är forskning kring antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning, övervakning-diagnostik-kontroll av endemiska och exotiska djursjukdomar, karakterisering av smittämnen, zoonoser och livsmedelssäkerhet, samt personalutbyte och utbildning.

Historien bakom SAAS startade redan 1903 med en agrarvetenskaplig försöksstation, åtta år innan embryot till SVA slog upp portarna. Institutet består av en mängd forskningsinstitut inom lantbruksvetenskap, veterinärmedicin och bioteknik. Det är en mycket bred icke-kommersiell agrarvetenskaplig och teknologisk forskningsorganisation underställd provinsregeringen i Shandong. Huvudkontoret finns i dag i Jinan, "källornas stad".

President Wan Shubo och gd Jens Mattsson skriver Memorandom of Understanding.

President Wan Shubo, SAAS, och gd Jens Mattsson, SVA, skriver under ett "Memorandum of Understanding” (MoU) för att initiera diskussioner och stödja samarbete mellan SVA och SAAS. Foto: Mikael Propst/SVA. Klicka på bilden för högupplöst version

Läs mer

om IMPACT - svensk kinesiskt tvärvetenskapligt samarbete för begränsning av antibiotikaresistens

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls