Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kinesiska forskare besöker antibiotikaexperter vid SVA

2015-09-28

Denna vecka står SVA värd för ett besök av två representanter för ett kinesiskt institut. Besöket är en del av kunskapsutbytet mellan Sverige och Kina inom projektet IMPACT. Huvudsyftet med besöket är att få kunskap om hur svensk djurproduktion ser ut och fungerar. Kineserna är särskilt intresserade av att lära sig mer om hur Sverige kan hålla antibiotikaförbrukningen så låg inom djurproduktionen och samtidigt ha ett relativt gott sjukdomsläge bland lantbruksdjur.

Projektet undersöker i Kina förekomst och spridning av resistenta bakterier hos människor, djur och miljö, samt inställning och beteenden vid användning av antibiotika. Ett syfte är också att försöka påverka attityder. Ett viktigt led i projektet är att dela med sig av svenska erfarenheter, vilket besöket i Sverige också är ett exempel på. Den kinesiska delegationen kommer att träffa flera experter vid SVA, och ta del av verksamheten vid labb och diagnostik.

Under det veckolånga besöket ingår dessutom studiebesök på svenska gårdar och möten med svenska lantbrukare. Besök kommer att göras på gårdar med kycklingar, grisar respektive mjölkkor. Under torsdagen besöker man Folkhälsomyndigheten för att diskutera samarbetet mellan humanmedicinska och veterinärmedicinska myndigheter i Sverige, samt att diskutera det fortsatta arbetet inom IMPACT.

Gästerna som kommer från "Institute of Animal Science and Veterinary Medicine, Shandong Academy of Agricultural Science" är professor Baohua Huang, generaldirektör för institutet, och dr Yuqing Liu, forskare vid institutet. Den senare har ett specifikt intresse för antibiotikaresistens och antibiotikaresistenstestning. Han ansvarar också för att höja kvalitén bland de veterinärmedicinska laboratorierna i Kina.

  Stefan Börjesson, SVA
 

Forskare Stefan Börjesson, SVA. 
Foto. Anna Duse/SVA

Forskare Stefan Börjesson är koordinator vid SVA för IMPACT, och värd för besöket tillsammans med olika djurslagsexperter från SVA.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls