Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kloka val i vardagen - seminarium om antibiotikaresistens

2011-04-05
Antibiotika har inneburit en revolution för hälsovård och djursjukvård. Nu hotas möjligheten till effektiv behandling på grund av att allt fler bakterier blir resistenta. Därför måste vi alla hjälpas åt att motverka detta problem som berör hela samhället.

I dag, den 5 april, arrangerar sex myndigheter tillsammans med Riskkollegiet ett seminarium för att visa på vidden av problemen med antibiotikaresistens och på hur vi som individer kan påverka utvecklingen. Diskussionen kommer att beröra allt ifrån hygien i vardagen, livsmedelshantering, sjukvård, djurhållning till användningen av antibiotika samt desinfektionsmedel och andra antibakteriella produkter. Seminariet riktar sig till organisationer och yrkesgrupper som kan komma i kontakt med antibiotikaresistenta bakterier men också till allmänheten då det kommer att filmas av SVT/UR.

WHO: s Världshälsodag
Seminariet arrangeras i anslutning till WHO:s Världshälsodag den 7 april som i år uppmärksammar antibiotikaresistens.
Medarrangerande myndigheter är Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen samt Statens veterinärmedicinska anstalt. Seminariet hålls i Gardaulan på Smittskyddsinstitutet. Det finns ingen möjlighet att anmäla sig längre.

Medverkande:
Johan Carlsson, GD, Smittskyddsinstitutet
Lars-Erik Holm GD, Socialstyrelsen
Otto Cars, Smittskyddsinstitutet, ordförande i Stramarådet
Christina Greko, laborator, Statens veterinärmedicinska anstalt
Sven Ove Hansson, professor i filosofi, Kungliga tekniska högskolan
Roland Möllby, professor i bakteriologi, Karolinska Institutet
Karin Tegmark Wisell, enhetschef, Smittskyddsinstitutet
Anna Nordberg, kemist, Kemikalieinspektionen
Joakim Larsson, forskare inom MistraPharma, Göteborgs universitet
Johan Struwe, överläkare, Smittskyddsinstitutet
Inger Riesenfeld-Örn, utredare, Socialstyrelsen
Ulrika Grönlund Andersson, t.f laborator, Statens veterinärmedicinska anstalt
Maria Egervärn, mikrobiolog, Livsmedelsverket
Anna Brådenmark, veterinärinspektör, Livsmedelsverket
Kersti Gustafsson, vetenskaplig rådgivare, Kemikalieinspektionen
Bengt Larsson, smittskyddschef, Jordbruksverket

För information om SVA:s arbete mot antibiotikaresistens kontakta:
Christina Greko, laborator, SVA, 018-67 43 37
Ulrika Grönlund Andersson, t.f laborator, SVA, 018-67 40 26 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls