Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kloramfenikol hittat i gris

Livsmedelsverket har hittat låga halter av kloramfenikol i grisar på en gård i Skåne. Substansen är förbjuden i EU och får inte finnas i livsmedel. Med nuvarande kunskap om halterna bedömer Livsmedelsverket sannolikheten för att det skulle vara hälsofarligt att äta grisköttet som mycket låg.

Fynden av antibiotikasubstansen kloramfenikol i grisar gjordes inom Livsmedelsverkets återkommande kontroll av bland annat läkemedelsrester i griskött på gård och slakteri. Kloramfenikol är förbjudet att ge till djur som ska användas som livsmedel. Ett skäl till att substansen är förbjuden är att den kan ge blodskadande effekter.
 
Jordbruksverket har spärrat den aktuella gården, vilket betyder att grisar från den gården inte får flyttas eller skickas till slakt. Köttet från grisar som levererats innan gården spärrades har sålts i butik. Det är oklart om det köttet innehåller kloramfenikol.

Jordbruksverket och länsstyrelsen tar nu reda på om ämnet finns i grisar på andra gårdar. Jordbruksverket undersöker tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) hur grisarna fått i sig ämnet. En teori är att det kommer från foder.

SVA bistår Jordbruksverket med spårning och riskklassificering av foder och foderråvarorna.

─ Vi är med och värderar proverna och gör en bedömning av var man ska leta någonstans. Vi samordnar labbanalyserna och dessa kommer att utföras utanför Sverige, säger forskare Erik Nordkvist på enheten för kemi, miljö och fodersäkerhet vid SVA.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls