Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Låg förekomst av Campylobacter bland svenska slaktkycklingar

2010-03-17

Sverige ligger fortsatt bra till vad gäller förekomsten av Campylobacter och Salmonella bland slaktkycklingar, det visar den senaste kartläggningen från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA.
– Det är ingen slump att resultaten ser ut som de gör. Sverige jobbar aktivt med kontroll- och övervakningsprogram för dessa smittämnen, säger Elina Lahti, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Campylobacter och Salmonella är de två vanligaste bakteriella sjukdomarna som smittar mellan djur och människa, så kallade zoonoser. Studien bekräftar att kött från slaktkycklingar är en viktig smittkälla för sjukdomarna. 

Campylobacter hos slaktkyckling är vanligt förekommande i de flesta EU-länder. I studien ingick över 10 000 slaktkycklinggrupper från 561 slakterier i EU samt i Norge och Schweiz. I snitt påvisades Campylobacter i tarmen hos 71 procent av slaktkycklinggrupperna och på kroppen hos 76 procent av slaktkycklinggrupperna i EU.

I de nordiska länderna samt i Estland var förekomsten av Campylobacter mycket lägre. I Sverige påvisades Campylobacter hos 13,2 procent av slaktkycklinggrupperna och i 14,6 procent av slaktkycklingkropparna. Ännu lägre förekomster påvisades i Estland, Norge och Finland. I studien analyserades även mängden av Campylobacter på slaktkycklingkropparna. I regel var mängden bakterier större hos kyckling i länder där andelen smittade slaktkycklinggrupper var högre.

Salmonella påvisades från 15,7 procent av slaktkycklingkropparna i EU, i Sverige från 0,3 procent (1 av 410) av slaktkropparna.

EFSA:s studie visar att förekomsten av Salmonella och Campylobacter kan minskas genom åtgärder i kycklingbesättningar. Svenska slaktkycklingar är också, tack vare det svenska salmonellakontrollprogrammet, i princip fria från salmonella. Sedan 1991 finns även ett övervakningsprogram för Campylobacter hos slaktkyckling i Sverige. Förekomsten av Campylobacter i svenska kycklingar har minskat sedan övervakningsprogrammet initierades.
– Studien visar att vi jobbar rätt men ytterligare förbättringar skulle kunna göras, både på besättningsnivå och i slakterier, säger Elina Lahti.

Kontaktperson:
Elina Lahti, epidemiolog, Statens veterinärmedicinska anstalt.

telefon: 018-67 41 49 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls