Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Låg förekomst av rävens dvärgbandmask i landet

2011-06-15

SVA har nu analyserat 2 985 rävar som samlats in under årets rävjakt. Tre av dem bar på rävens dvärgbandmask. Inga fynd av smittan har hittills påträffats hos hund och gnagare.

I februari i år fann SVA det första fallet av rävens dvärgbandmask i Sverige. Smittan fanns i en räv från Västra Götaland som hade skjutits förra året.
Efter fyndet inledde SVA i samarbete med Jordbruksverket ett intensivt arbete för att kartlägga smittans utbredning. Nära 3 000 rävar samlades in under årets rävjakt för att analyseras på SVA. Analyserna är nu klara. Tre av 2 985 analyserade rävar bar på smittan: en från samma område i Västra Götaland som den första räven, en från Sörmland och en från Dalarna.

 För att ytterligare spåra smittan togs prover på avföring från oavmaskade hundar i Västra Götaland som kunnat äta sork. Inga hundar var smittade med rävens dvärgbandmask. De 200 sorkar som samlades in i området under våren, har hittills inte visats vara smittade med rävens dvärgbandmask.

- I vår kartläggning har vi kunnat påvisa smittan på tre platser i landet, så vår bedömning är att smittan förekommer i väldigt låg grad säger Ulla Carlsson, veterinär vid SVA.
- Med det kunskapsläge myndigheterna har nu, är den samlade bedömningen att risken är mycket låg att människor ska bli sjuka av rävens dvärgbandmask.

Myndigheterna arbetar nu om sina rekommendationer. Personer som bedömer att de löper en något högre risk att smittas kan välja att anpassa sitt beteende.  Hundägare vars hund äter sork kan välja att avmaska sin hund, och i sitt val överväga att ta hänsyn till geografisk närhet till fynd av smitta.

SVA är en av de expertmyndigheter som lämnat bidrag till regeringens uppdrag till Jordbruksverket och Socialstyrelsen. Länk till rapporten finns i sidans högra spalt.

För mer information, kontakta:
Ulla Carlsson, veterinär, tel 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls