Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Låg förekomst av salmonella i Sveriges mjölkbesättningar

2013-09-10

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har gjort analyser av tankmjölk för att undersöka hur utbrett salmonella är bland svenska mjölkkor. Undersökningen omfattar samtliga mjölkbesättningar i Sverige. Resultaten visar att det finns spår av salmonella hos tre procent av besättningarna i hela landet. Förekomsten varierar mellan noll och 17 procent mellan olika regioner.

Sverige har under flera decennier framgångsrikt arbetat med att övervaka och bekämpa salmonella i livsmedelskedjan. Den undersökning SVA nu presenterar visar en generellt låg förekomst av salmonella i mjölkbesättningar men synliggör också att det finns regionala skillnader.

- En förekomst på tre procent är bra sett i ett internationellt perspektiv. Det är också glädjande att vi inte ser några tecken på ökning sen den förra, begränsade tankmjölksundersökningen 2007, säger Estelle Ågren, veterinär, SVA.

Öland är den region som har flest gårdar med salmonella vilket tidigare övervakning och undersökningar också visat. Men resultaten visar också på en nedgång med tio procentenheter på Öland sedan 2009.

Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om hur utbredd salmonella är bland svenska nötkreatur, inte att hitta enskilda smittade besättningar. Därför kommer inga uppföljande provtagningar eller åtgärder i form av restriktioner att genomföras.
 
- Resultaten av undersökningen ger inte anledning till några åtgärder utöver det vanliga från myndigheternas sida. Myndigheterna arbetar fortlöpande med att utvärdera, anpassa och förbättra den svenska salmonellakontrollen. Imorgon presenteras en nationell myndighetsgemensam handlingsplan för salmonella, säger Estelle Ågren.

Betydelsen av goda smittskyddsrutiner aktualiseras

Resultaten aktualiserar betydelsen för lantbrukare att ha goda smittskyddsrutiner, särskilt vid livdjurskontakter. Det handlar om att köpa djur från så få besättningar som möjligt, att begära smittskyddsdeklaration och provtagning av den säljande besättningen samt att isolera nyinköpta djur under några veckor.

Tankmjölken har undersökts för antikroppar mot salmonella. Antikropparna innebär ingen hälsorisk och eventuella salmonellabakterier i mjölken dör vid pastöriseringen då mjölken upphettas.

För mer information kontakta:

Estelle Ågren, veterinär, SVA, 018 – 67 44 46 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls