Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Läkares råd till lantbrukare gör nytta i kampen mot antibiotikaresistens

2015-04-27

Nu finns ett nationellt kunskapsunderlag för läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare som bär på MRSA och jobbar med djur. Syftet är att förhindra att MRSA sprids mellan människor och djur och därmed förebygga antibiotikaresistens. 

Människor och djur kan smitta varandra med olika varianter av den antibiotikaresistenta bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus). Eftersom MRSA idag ökar bland människor, har risken ökat också för att djuren ska smittas. När det händer riskerar en ond cirkel att skapas. Smittan kan bli svår att göra sig av med och ge fler fall med mycket svårbehandlade infektioner, som exempelvis i Danmark där människor avlidit efter att ha smittats av MRSA-bakterien som grisar bär på.

Det är första gången nationella myndigheter samlar konkreta råd om hur människor som arbetar med djur i lantbruksmiljöer kan bete sig för att undvika smittspridning. Kunskapsunderlaget är tänkt som ett stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare, men även länsveterinärer. Det tar bland annat upp riskfyllda arbetsmoment, hygienrutiner och den juridik som påverkar vilka åtgärder man kan ta till för att förebygga smitta.

Kunskapsunderlaget har tagits fram av representanter för Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, SVA, Arbetsmiljöverket, Smittskyddsläkarföreningen, Länsveterinärföreningen och Socialstyrelsen, under projektledning av Axana Haggar.

Läs mer hos andra

 Nya råd för läkare i kampen mot antibiotikaresistens

Läs mer

MRSA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls