Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lönsamt för samhället stoppa gris-MRSA vid gränsen

2015-05-21

Svensk humansjukvård sparar minst nio miljoner kronor per år genom de åtgärder som grisbranschen vidtar för att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier (LA-MRSA) får fäste i svenska besättningar. De rekommendationer som branschen följer har utvärderats i en vetenskaplig studie, och visade sig vara samhällsekonomiskt lönsamma om risken för införsel av LA-MRSA via andra kanaler än importerade avelsgaltar är liten.

Gris på grönbete

Gris på grönbete bland maskrosor. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Studien, som nyligen publicerades i tidskriften Plos One, har gjorts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, läkare och veterinärer vid Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Lantbrukarnas riksförbund, Gård och Djurhälsan samt Jordbruksverket.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort problem för både människor och djur, eftersom de inte kan behandlas på samma sätt som vanliga bakterier. Detta kan förlänga vårdtiderna och öka vårdkostnaderna. MRSA är bakterier som är okänsliga för vissa slags antibiotika. En speciell typ av bakterien, LA-MRSA, är utbredd hos grisar i andra europeiska länder och utgör då en smittreservoar för människor. I Sverige är LA-MRSA mycket ovanligt hos grisar. För att förhindra att LA-MRSA introduceras bland svenska grisar rekommenderar Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll avelsföretagen att testa samtliga importerade galtar för MRSA och inte använda de som är smittbärande. Avelsföretagen följer rekommendationerna.

– I ett internationellt perspektiv är förekomsten av LA-MRSA mycket låg i Sverige. Det ger oss en unik möjlighet att med kloka åtgärder behålla ett gott läge, säger Helle Unnerstad, veterinär vid SVA.

Läs mer på SLU:s webb

Läs mer om MRSA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls