Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Många katter med salmonella

2012-04-03

SVA har påvisat salmonella på ett stort antal katter från Skåne och upp till Sandviken  den senaste tiden. Enbart i mars konstaterades ett 70-talfall- . Fallen har sannolikt inget med varandra att göra utan katterna har smittats lokalt efter kontakt med småfåglar och fågelbord. Även hos småfågel från Gävleborg och söderut har SVA diagnostiserat salmonella.

Smittskyddsinstitutet, SMI, rapporterar dessutom att hittills under 2012 har fyra fall av denna fågel- och kattyp av Salmonella även rapporterats hos människa. Fallen kommer från tre olika län i södra Sverige och för tre av fallen bedöms smittvägen vara genom matning av småfåglar eller rengöring av fågelbord.

Vintern 1999 påvisades det första salmonellautbrottet hos utekatter i Sverige och i samband med det även fler fall än vanligt av Salmonella Typhimurium hos såväl småfåglar som hos människa. SVA och SMI bedömde då att det fanns ett samband mellan fallen och att småfåglarna var den sannolika smittkällan. Sedan dess har salmonellautbrott under vårvintern bland utekatter regelbundet konstaterats och vissa år är de mer omfattande.

Katt med en allvarlig salmonellainfektion kan uppvisa symtom som feber, kräkningar och diarré, som ibland kan vara blodig. Katter med sådana symtom blir lätt uttorkade och det är viktigt att de kommer under veterinärvård. Många katter får dock enbart milda symtom, som går över av sig själv eller inga symtom alls.

Salmonella smittar genom att man får in bakterierna i munnen. En infekterad katt samt dess avföring utgör en smittrisk för andra djur och människor liksom självdöda och levande småfåglar kan göra det.

För att skydda sin katt och sin familj kan man följa enkla hygienråd såsom:

  • Noggrann handtvätt rekommenderas efter arbete med fågelbord, kontakt med fåglar och infekterade katter.
  • Håll rent runt fågelborden och städa upp på utfodringsplatserna nu när våren är här.
  • Om du har en infekterad katt är det viktigt med noggrann handtvätt efter rengöring av kattlåda och vid hantering av den sjuka katten, till exempel då kräkningar torkas upp. Katten eller kattens tillbehör skall inte hanteras på matbord, diskbänk, i skafferi eller andra ytor med anknytning till livsmedel.

 

För mer information kontakta:
Gunilla Hallgren, veterinär, SVA 018- 67 43 86
SMI, enheten för livsmedel och vatten, 08-457 23 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls