Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mjältbrand konstaterad på gård i Östergötland

Ett fall av mjältbrand har upptäckts i en nötkreatursbesättning på en gård vid Omberg i Östergötland. Tre djur har dött ute på bete och provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att djuren dog av mjältbrand.

Området där djuren gått på bete har spärrats av och en smittskyddsutredning pågår.
Spärren innebär bland annat att allmänheten inte har tillträde till området. Gården ligger vid Omberg i anslutning till ett naturreservat med vandringsleder.

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men det är också en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Bedömningen är dock att det inte är någon fara för allmänheten. Man måste ha varit i kontakt med sjuka eller döda djur för att smittas.

De människor som varit i direktkontakt med de smittade djuren har kontaktats av smittskyddsläkaren som gör bedömningen om behandling behöver sättas in.

Det aktuella fallet är det fjärde mjältbrandsutbrottet hos nötkreatur i Sverige sedan 2008. Det senaste fallet var 2013 på en gård i Örebro, Närke. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls