Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mjältbrand på gård i Örebro län

2011-07-24

Mjältbrand har konstaterats på en gård i Örebro län. Åtgärder har vidtagits för att undvika att fler djur blir sjuka. För personer som behövde förebyggande behandling har antibitotika satts in.

Mjältbrand har konstaterades på en nötkreaturgård i Örebro län. Diagnosen ställdes på SVA under natten till söndagen den 24 juli. Jordbruksverket har infört restriktioner på delar av gården. De går nu också igenom situationen på gården och kommer att besluta om vidare hantering för att undvika att fler djur insjuknar.

Mjältbrand orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Sjukdomen förekommer i princip i hela världen. Det senaste fallet i Sverige var 2008 och dessförinnan 1981. Mjältbrand kan överleva länge i miljön. Även om sjukdomen på senare tid bara konstaterats på enstaka fall i Sverige, finns det många platser där smittämnet kan finnas kvar sedan tidigare utbrott. Djuren som nu insjuknade gick på ett bete där grävarbeten genomförts.

Människor kan smittas av mjältbrand om de har nära kontakt med djur som är döda eller döende i sjukdomen. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Smittskyddsläkare har infört förebyggande behandling på de personer som i det nu aktuella fallet behövde det.

För mer information, kontakta:
Marianne Elvander, statsepizootolog,  tel 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls