Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

MRSA påvisad hos gris i Sverige

2010-08-12

För första gången har meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) konstaterats i ett prov från gris i Sverige. Bakterien isolerades vid Statens veterinärmedicinska anstalt i ett prov från trynet taget i samband med slakt. MRSA är inget hälsoproblem hos grisar, men det är viktigt att motverka att bakterien sprids vidare bland svenska djur och människor.

MRSA är en typ av antibiotikaresistenta gula stafylokocker som i första hand är kända för att orsaka infektioner hos människor, men de kan också finnas hos fullt friska individer. MRSA är inget hälsoproblem hos grisar.

Det positiva provet var ett av 191 prov som undersöktes i en anonym undersökning av grisar på svenska slakterier. Undersökningen gjordes av SVA och Svenska Djurhälsovården som en del i den fortlöpande övervakningen av antibiotikaresistens hos djurbakterier i Sverige.

- Den typ av MRSA som påvisats, ST398, är vanlig bland grisar i många EU-länder och även utanför Europa. I tidigare undersökningar har svenska grisar varit negativa. Att MRSA nu påvisats är inte oväntat men beklagligt, säger Helle Unnerstad, veterinär vid SVA.

MRSA kan föras över till människor i kontakt med djur. Blir bakterien vanlig hos grisar kan den därför bli vanlig också hos personer i kontakt med djur, t.ex. lantbrukare, stallpersonal och veterinärer. ST398 orsakar sällan sjukdom men en ökad förekomst av MRSA bland människor blir ändå ett problem för sjukvården.

- Det här visar att övervakningen av MRSA fungerar. Det är nu viktigt att genom bra smittskydd motverka vidare spridning av bakterien, både mellan och inom besättningar, säger Helle Unnerstad. Att antibiotika används ansvarsfullt är också viktigt.

SVA samarbetar med andra myndigheter och med branschorganisationer för att kartlägga MRSA och annan antibiotikaresistens hos djur och förmedla kunskap om åtgärder som motverkar spridning inbördes mellan djur, och mellan människor och djur.

För ytterligare information kontakta Helle Unnerstad, veterinär SVA, tel 018-67 42 69

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls