Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

MRSA påvisad hos mjölkkor i Sverige

2012-02-15

För första gången har meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) påvisats i prover från nötkreatur i Sverige. Fynden gjordes vid Statens veterinärmedicinska anstalt i fyra mjölkprover från kor med juverinflammation.

MRSA är en typ av antibiotikaresistenta stafylokock-bakterier som kan orsaka infektioner hos både människor och djur, men de kan också finnas hos friska individer. Bakterierna kan överföras från djur till människa och från människa till djur som kontaktsmitta.

Staphylococcus aureus utan meticillinresistens är vanlig som orsak till juverinflammation hos svenska kor, men detta är första gången MRSA påvisas.

― Det är en nyupptäckt variant av MRSA som nu har påvisats. Den beskrevs för första gången i en internationell rapport våren 2011. Denna variant har tidigare bara rapporterats från människor i ett fåtal länder och från kor i Storbritannien. Kunskapen om hur vanlig bakterien är och hur den sprids är ännu begränsad, säger Helle Unnerstad veterinär vid SVA.

SVA undersöker regelbundet prover för att övervaka om antibiotikaresistenta bakterier förekommer hos svenska djur. Den nya varianten skiljer sig från andra MRSA genom att den inte kan identifieras med de vanliga analysmetoderna. SVA har därför använt en ny metod. I samband med det identifierades fyra positiva prov bland provmaterial som sparats från tidigare, anonyma, studier av Staphylococcus aureus från nötkreatur under 2010 och 2011. Det finns inga uppgifter om vilka gårdar eller vilken del av landet proverna kommer från.

― Läget vad gäller MRSA hos lantbrukets djur är bra i Sverige jämfört med många andra länder. Vi har tidigare bara hittat MRSA i ett prov från gris. Det är viktigt att motverka att bakterien sprids, fortsätter Helle Unnerstad. Det görs bäst genom bra smittskyddsrutiner, försiktighet vid handel med djur och ansvarsfull användning av antibiotika.

SVA kartlägger och analyserar förekomsten av MRSA och annan antibiotikaresistens hos djur i Sverige i samarbete med andra myndigheter och branschorganisationer. SVA arbetar också med att förmedla kunskap om MRSA och om åtgärder för att förhindra spridning. Undersökningarna avseende den nya varianten av MRSA har bekostats med medel från Jordbruksverket.

För ytterligare information kontakta Helle Unnerstad, laboratorieveterinär, 018 – 67 42 69

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls