Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mycket regn vid skörd ger risk för mögelgifter i spannmål och halm

2011-09-29

Provtagning av spannmål och halm från årets skörd visar på mögel i foder. Mögelgifter kan bland annat störa grisproduktionen. SVA bedömer att årets skörd bör undersökas ytterligare.

Årets odlingssäsong har på många håll i södra och västra Sverige varit osedvanligt nederbördsrik. Fuktigt och varmt väder främjar tillväxt av mögelsvampar av t ex  släktet Fusarium som kan infektera spannmålen i fält. Det är väl känt att vissa fusariumarter kan producera mögelgifter, t ex deoxynivalenol eller vomitoxin (DON) och zearalenon (ZON). Det är gifter som kan orsaka allvarliga störningar i exempelvis grisproduktionen.  

Efter signaler från lantbrukare, veterinärer och foderföretagare om oro för mögelangrepp och mykotoxinbildning i årets spannmål utförde SVA inom ramen för sitt beredskapsuppdrag en riktad provtagning på en gård i Västergötland. Halm och spannmål av havre, rågvete och höstvete provtogs och analyserades för mögelsvampar och mögelgifter.

Omfattande växt av fusariummögel påvisades i flera av proverna och mykotoxiner från Fusarium kunde påvisas i samtliga prover. De högsta halterna, mellan 600 och 8200 mikrogram DON/kg, uppmättes i höstvete och mellan 86 och 1100 mikrogram ZON (högst i vetehalm). DON är associerad med akuta mag/tarmbesvär och produktionsnedsättningar medan ZON ofta kan kopplas till fruktsamhetsstörningar. I båda fallen är grisar de känsligaste djuren och de äter dessutom både spannmål och halm.

SVA:s bedömning är att ytterligare undersökningar bör genomföras av årets skörd för att få en bättre uppfattning om situationen.

- De resultat vi har hittills bekräftar åter risken för mögel och toxiner i spannmål och halm när skördebetingelserna är dåliga. Det kan medföra djurhälsoproblem den kommande utfodringssäsongen säger Erik Nordkvist, forskare vid fodersektionen vid SVA.

Mer information: Kontakta Erik Nordkvist, forskare tel 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls