Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mycoplasma bovis påvisad vid juverinflammation

12-02-14
SVA har påvisat Mycoplasma bovis vid juverinflammation, sk mastit, i en mjölkkobesättning. Bakterien hittades i mjölk och det är troligen första gången detta fynd görs i Sverige.
– Mastit orsakad av Mycoplasma bovis är en smittsam sjukdom hos nötkreatur som kan orsaka stora besättningsproblem, säger Karin Persson Waller statsveterinär vid SVA.
 
Fyndet gjordes i slutet av 2011. Dessutom återfanns under denna period samma bakterie, i näsprov tagna i samband med lunginflammation hos kalv, i några kalvköpande besättningar. Fynd av bakterien i näsprov gjordes senast på 1980-talet. De nu aktuella besättningarna ligger i sydvästra delen av landet.

Under 2011 konstaterades cirka 70 danska mjölkbesättningar, främst på Jylland, vara infekterade med Mycoplasma bovis. Flera av dessa fick allvarliga sjukdomsproblem, bland annat mastit och ledinfektioner hos kor. Utredning av andra bidragande sjukdomsorsaker pågår både i Danmark och i Sverige.

Inköp av infekterade nötkreatur viktigaste inkörsporten för smitta
Från andra länder rapporteras att inköp av infekterade djur är den viktigaste inkörsporten för bakterien till en besättning. I vissa fall har besättningen haft tidigare utbrott av luftvägssjukdom och/eller ledinflammation hos kor och/eller kalvar.
– Lantbrukare bör undvika att köpa in djur, men om det inte går så rekommenderar SVA att bara köpa djur från hälsodeklarerade besättningar. Jag vill också råda veterinärer att vara observanta på att Mycoplasma bovis kan orsaka juverhälsoproblem, säger Karin Persson Waller.

Flera djurgrupper, till exempel kalvar, kan vara symtomlösa smittbärare. Infektionen är inte anmälningspliktig och anses inte kunna smitta mellan djur och människor.

Kontaktperson: Karin Persson Waller, statsveterinär, SVA telefon 018-67 46 72

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls