Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Myggjakten 2012 analyseras nu

Mygga Ochlerotatus nigrinus 
Ochlerotatus nigrinus. Foto: Eric Blomgren, SVA.

Under förra året hjälpte 97 personer Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med att samla in myggor runt om i landet. Arbetet med att räkna och artbestämma fångsten är snart klart. Ett delvis redan känt resultat är den för Sverige helt nya stickmygga som avslöjats.

Myggjaktens premiärår (2012) blev mycket lyckat! Totalt fick SVA in 97 olika fångster med mygg, från Barsebäck i söder till Kiruna i norr. Arbetet med att räkna och artbestämma myggen avslutas någon gång i mars. SVA planerar för en ny myggjakt som ska starta i juni lagom till nästa säsong.

Stor överraskning efter fjolårets skörd är den i landet nyfunna arten Ochlerotatus nigrinus.

─ Den hittades i två kommuner, Laholm och Jönköping. Fyndet var inte helt oväntat, myggan är sedan tidigare känd från de flesta av våra grannländer. Men detta till trots så är resultatet glädjande, då det visar på att projektets metoder uppenbarligen fungerar, säger forskare Anders Lindström.

Genomgången av materialet från 2012 har hittills visat på över 30 funna arter.

─ Det måste ses som framgångsrikt då man uppskattar att det finns omkring 50 olika arter stickmyggor i vårt land. Syftet med projektet är att få en uppfattning om vilka myggarter som finns och var i Sverige de finns. En del arter kan sprida sjukdomar till både djur och människor.

Målet med projektet Myggjakten är att kunna använda den insamlade informationen vid övervakning och riskbedömning. Projektet finansieras år 2013 med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

─ Vi välkomnar fler som har myggfällor att skicka in fångster till oss i sommar, säger Anders Lindström och passar på att tacka alla dem som bidragit under 2012.

Mer information om Myggjakten
via mejl myggjakten@sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls