Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nationell veterinärmedicinsk databas skapas

2016-10-24

Ett nytt projekt kommer att bygga upp en nationell veterinärmedicinsk databas (Naveda). Syftet är att samla in och lagra journaldata från landets djurkliniker och djursjukhus. Målet är bättre djurvälfärd, djursjukvård och folkhälsa.

– Idén bygger på att djurkliniker runt om i landet frivilligt delar med sig av journaldata, som avidentifieras och förs över till nya databasen i realtid. Det långsiktiga målet är att skapa bättre förutsättningar för forskning och sjukdomsövervakning, säger projektledare Mia Holmberg, som är epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Tanken är att databasen med dess möjligheter ska kunna leda till förbättrad djurvälfärd, djursjukvård och folkhälsa.

Projektet är ett samarbete mellan SVA, SLU och branchorganisationen Svensk Djursjukvård. Vinnova bidrar med 2,1 miljoner kronor i medfinansiering. Projektet startar i oktober 2016 och pågår 15 månader.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls