Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nationellt utbrott av ehec pågår

2018-08-14

Just nu utreder flera myndigheter ett stort sjukdomsutbrott av tarmbakterien ehec. Den aktuella typen i de flesta fallen är O157:H7 klad 8 och har rapporterats in från flera län, främst Uppsala och Västra Götaland. Ett hundratal personer misstänks vara drabbade, både barn och vuxna.

Eftersom den aktuella typen av ehec har spridits till olika delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta. Lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten.

Tillsammans med berörda smittskyddsenheter och kommuner, arbetar Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt för att utreda utbrottet, och framför allt försöka identifiera smittkällan och förhindra vidare smittspridning.

Ehec kan orsaka blodiga diarréer och ger i vissa fall allvarliga komplikationer som kan leda till njursvikt. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Läs mer

Om ehec

Folkhälsomyndighetens nyhet 2018-08-14

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls