Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Newcastlesjuka är nu påvisat i ytterligare en besättning – smittspårning pågår

2014-07-04

SVA har bekräftat att ytterligare en gård i Östergötland är smittad med Newcastlesjuka. Jordbruksverket har infört restriktioner runt gården som blir det tredje området som nu får restriktioner till följd av utbrottet som är ovanligt omfattande. SVA arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att spåra smittkällan och begränsa att smittan sprids vidare.  
- Vi uppmanar fjäderfäägare i området att vara vaksamma på symtom, säger Gunilla Hallgren, veterinär vid SVA.

Newcastlesjuka är en fågelsjukdom som lyder under epizootilagen. Om man misstänker att djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Newcastlesjuka är inte farligt för människa.
- Newcastlesjuka förekommer i hela världen och vi har regelbundet fall även i Sverige. Det nuvarande är ett ovanligt stort utbrott och det är viktigt att alla åtgärder vidtas så att inte smittan sprids vidare, säger Gunilla Hallgren, veterinär på SVA.

Oklart var smittan kommer från

I smittspårningsarbetet kartläggs om och i så fall hur de drabbade besättningarna har haft kontakter med varandra.
- Innan vi vet hur besättningarna har blivit smittade rekommenderar vi att fjäderfä ägare i området ser över och förbättrar sina rutiner för att förhindra att smitta når djuren. Exempelvis kan man kan begränsa antalet besökare hos dem och byta skor och kläder innan man går in till dem. Utegående djur bör utfodras under tak, uppmanar Gunilla Hallgren.

I alla de tre drabbade besättningarna så har symtomen kommit smygande och inte varit så tydliga till att börja med.

- Framförallt har man sett en nedgång i äggproduktion liksom ökat antal skinnägg och pigmentförändringar på äggen, men det är oklart hur det yttrar sig hos andra typer av fåglar, säger Gunilla Hallgren.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls