Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötfärs sannolik orsak till utbrottet med ehec

2016-11-08

Det var sannolikt nötfärs som smittade totalt 17 personer med samma variant av ehec-bakterier under hösten. Det visar myndigheternas gemensamma utredning av utbrottet.

Sedan september i år har 17 personer insjuknat i mag-tarmbesvär orsakade av ehec O157. Fyra personer, varav tre barn, har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Den aktuella typen av ehec O157 förknippas oftare med allvarligare sjukdom och HUS än andra typer av ehec.

Intervjuer med de personer som insjuknat visade tidigt i utredningen på en koppling till färska kebab-/nötfärsspett och andra nötfärsprodukter.

– Köttfärs är en riskprodukt, eftersom bakterier på ytan kan blandas in i köttet när det mals. Steker du en hel köttbit räcker det att steka på ytan för att bakterierna ska dö, medan till exempel en hamburgare måste vara helt genomstekt. Tvätta händerna noga när du tagit i rått kött och håll isär rått kött och andra livsmedel när du lagar mat, säger Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

SVA analyserade djurbakterier

Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket spårat de misstänkta livsmedlen genom hela livsmedelskedjan tillbaka till gårdsnivå. Analyser från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har visat att det var samma variant av O157 som hittades hos såväl sjuka personer som vid gårdsprovtagning.

– De som blev sjuka kommer från flera olika län och vår och SVA:s analys av bakteriernas arvsmassa har varit ett viktigt verktyg för att kunna hitta den gemensamma orsaken till utbrottet, säger Cecilia Jernberg, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Åtgärder mot smittan

Utifrån fynden på de provtagna gårdarna har djurägarna fått hygien- och besöksriktlinjer samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

– I nuläget är det viktigt att djurägarna får bra rekommendationer samtidigt som vi följer upp de aktuella gårdarna, säger Mariann Dahlquist, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

De berörda landstingens smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, SVA, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten har arbetat tillsammans för att utreda utbrottet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls