Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nu tas avspärrningarna för mjältbrand bort kring Omberg

2016-09-09

Arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig är nu klart och avspärrningarna kan plockas bort. Det finns inga nya, kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland.

– En lång tids arbete med att sanera markerna där de mjältbrandssmittade djuren påträffats är nu klart och vi kan äntligen ta bort avspärrningarna. Det innebär att det är fritt fram att röra sig i hela området igen, säger Lotta Andersson, operativ chef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Nötkreatur och får som betar inom vaccinationsområdet omkring Omberg är nu vaccinerade mot mjältbrand. De fåtal djur som återstår att vaccinera hanteras av distriktsveterinärerna.

– Vi har inte några nya fall av mjältbrand i djurbesättningar, säger Lotta Andersson. Vi har hittat ytterligare en älg som dog av mjältbrand för ungefär en månad sedan, men den förändrar inte läget i stort. Den hittades inom vaccinationsområdet så både tid och plats tyder på att det inte är ett nytt utbrott av mjältbrand. Området där älgen låg har vi sanerat och inga djur betar i närheten av området.

Drar nytta av lärdomar

– Mjältbrandsutbrottet i Omberg har varit lärorikt. Spridningen både geografiskt och bland djurslag gav upphov till många frågor kring smittspridning och smittkällor. Det vi nu har lärt oss ska vi använda för att bättre förebygga och bedöma risker för nya utbrott i framtiden, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA.

– Vi är fortfarande intresserade av att få in prov från vilt som dött i området. Om någon hittar en död älg, hjort eller ett rådjur på eller i närheten av Omberg ska man undvika att röra djuret, utan bara notera fyndplatsen och gärna fotografera djurkroppen och kontakta SVA:s dagjour på tel 018-67 40 00, tillägger Ann Lindberg.

Fakta om mjältbrandsfallen i närheten av Omberg

• Sedan det första fallet upptäcktes i mitten av juli månad har sammanlagt 15 djur konstaterats döda av mjältbrand.
• Totalt har 2 800 djur vaccinerats varav 700 djur har fått två vaccinationsdoser.
• Det är helt ofarligt att äta livsmedel som produceras i området.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls