Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ny antibiotikarapport från SVA

2010-06-01

Rapporten SVARM 2009 (Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering) visar att läget avseende antibiotikaresistens hos bakterier från djur i Sverige är fortsatt gynnsamt ur ett internationellt perspektiv. Under de tio år som resistens har övervakats i SVARM har läget varit i huvudsak stabilt men det finns exempel på oroande och oönskade trender.

Meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) har blivit ett problem hos hundar. Samtidigt har meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och tarmbakterier med ESBL-resistens eller vankomycinresistens letat sig in i svenska djurpopulationer.

– Detta är exempel på att situationen kan förändras och pekar på vikten av kontinuerlig övervakning av resistens och antibiotikaförbrukning, säger Björn Bengtsson, veterinär, vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Försäljningen av antibiotika till djur under 2009 var totalt 15 368 kg, vilket är den lägsta siffran på 30 år. Försäljningen av cefalosporiner, främst produkter för hund, har minskat med 39 procent sedan 2006. Antalet recept som skrivs ut för hund har minskat med 14 procent sedan 2006.

– Det finns ett stort engagemang i Sverige för antibiotikafrågorna och det är glädjande att avläsa effekten av detta i statistiken. Men engagemanget måste hållas levande. Varje dag måste vi alla arbeta för bättre antibiotikaanvändning och bättre smittskydd, säger Christina Greko, veterinär vid SVA.

Kontaktpersoner:

Björn Bengtsson, veterinär, 018-67 44 37,

Christina Greko, veterinär, 018-67 43 37,

Ulrika Grönlund Andersson, laboratorieveterinär, 018-67 40 26

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls