Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ny antibiotikarapport från SVA

2011-06-09

Rapporten SVARM 2010 visar att läget avseende antibiotikaresistens hos bakterier från djur i Sverige är fortsatt gynnsamt ur ett internationellt perspektiv. Men årets rapport visar också på oönskade trender i resistensläget.

Under 2010 har tarmbakterier med ESBL-resistens och Campylobacter med kinolonresistens påvisats i högre omfattning än tidigare hos svensk slaktkyckling. Och hos svenska grisar har för första gången meticillinresistent Staphylococcus aureus påvisats.
– Dessa resistenstyper är vanliga i många andra länder men ökningen i Sverige är bekymmersam och visar att situationen snabbt kan förändras vilket pekar på vikten av övervakning av resistens, säger Björn Bengtsson, veterinär, vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.


Resistens av ESBL-typ hos tarmbakterier från livsmedelsproducerande djur har under senare år uppmärksammats i flera länder och EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet (EFSA) utreder betydelsen av detta för folkhälsan.
– Tillsammans med branschorganisationen Svensk Fågel undersöker vi sätt att motverka förekomsten hos slaktkyckling i Sverige. Men för att komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna krävs samordnade insatser inom hela EU, säger Björn Bengtsson.

Försäljningen av antibiotika till djur under 2010 var totalt 14 177 kg, vilket är den lägsta siffran på 30 år. Volymen antibiotika för inblandning i foder och vatten har minskat med 38 procent sedan 2006 och utgör endast 10 procent av den totala försäljningen.
– Det finns ett stort engagemang i Sverige för antibiotikafrågorna och det är glädjande att avläsa effekten av detta i statistiken. Men engagemanget måste hållas levande. Varje dag måste vi alla arbeta för bättre antibiotikaanvändning och bättre smittskydd, säger Christina Greko, veterinär, SVA.

Kontaktpersoner:
Björn Bengtsson 018-67 44 37,
Christina Greko 018-67 43 37,
Helle Ericsson Unnerstad 018-67 42 69

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls