Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ny kurs om säkert hästfoder

2012- 06-11

Nu släpper SVA en ny del i sin uppskattade kurs om säkert hästfoder med inriktning på vallfoderproduktion. Den första delen om säkert hästfoder lanseras samtidigt i en ny version.

SVA erbjuder sedan några år webbaserade utbildningar om fodersäkerhet för hästar. Webbkurserna ger på ett lättillgängligt vis mer kunskap om vad fodersäkerhet innebär. Nu har en helt ny kursdel tagits fram om säker vallfoderproduktion. Den första delen om säkert hästfoder har samtidigt arbetats om och lanseras i helt ny version.

– Nu tar vi nästa steg i att förmedla vår kunskap till landets hästägare och producenter av foder, säger Erik Nordkvist, forskare vid SVA:s enhet för kemi, miljö och fodersäkerhet.

 SVA:s kurs om säker vallfoderproduktion för hästar tar upp produktion av vallfoder, provtagning och analys av foder samt foderlagstiftning.
SVA:s kurs om säker vallfoderproduktion för hästar tar upp produktion av vallfoder, provtagning och analys av foder samt foderlagstiftning. Varje kapitel avslutas med instuderingsuppgifter.

Med förebyggande åtgärder för hästarnas hälsa minskar vi risken för att djuren ska bli sjuka.

Kursen vänder sig till dig som köper in hästfoder, producerar hästfoder, har ansvar för utfodring av hästar eller bara vill veta mer om fodersäkerhet.

Foder av god hygienisk kvalitet är en viktig faktor i en sund och framgångsrik hästhållning. Enligt lag är den som producerar eller köper in foder till hästar skyldig att tillhandahålla ett säkert foder.

För mer information, kontakta:

Erik Nordkvist, forskare, telefon 018- 67 44 23

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls