Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ny typ av kaningulsot i Sverige

2015-08-26

En ny typ av det virus som orsakar kaningulsot har för första gången påvisats hos vilda och tama kaniner i Sverige. Den nya virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), upptäcktes första gången 2010 i Frankrike och har därefter snabbt spridit sig i Europa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är nu intresserad av rapporter om och fynd av döda kaniner som görs av allmänheten.

Tamkaniner.

Tamkaniner kan också drabbas av den nya typen av kaningulsot. Foto: Linda Hallenberg/SVA (klicka på bilden för högupplöst version)

Vid en undersökning, finansierad av Naturvårdsverket, analyserades sparade vävnadsprover från vildkaniner som dött 2012-2014. Bland proverna kunde SVA påvisa den nya virustypen hos sju kaniner från Skåne, Gotlands och Stockholms län. SVA har nu också påvisat detta virus hos en tamkanin från Göteborgsområdet, som dött under sommaren 2015. Fynden talar för att den nya typen av kaningulsotvirus kan vara spridd över stora delar av södra Sverige.

Mycket smittsamt virus

Liksom klassiskt kaningulsotvirus är den nya virustypen mycket smittsamt. Viruset sprids både vid direkt kontakt mellan kaniner och indirekt via smittat foder eller strö, eller via insekter. I första hand infekteras vilda och tama kaniner, men RHDV2 orsakar också sjukdom hos vissa hararter i södra Europa. Så vitt det är känt smittar den nya virustypen inte andra djurarter, eller människor.

– Eftersom detta är en ny virustyp har nu tillgängliga vacciner mot kaningulsot troligen en begränsad effekt, men eftersom de ändå ger ett visst skydd mot sjukdomen rekommenderas fortsatt vaccination av tamkaniner.UPPDATERAD 160518. Att hålla tamkaniner så att de inte har kontakt med vildkaniner och förhindra kontakt med insekter minskar också risken för att tamkaniner ska smittas, säger biträdande statsveterinär Aleksija Neimane vid SVA.

SVA ber allmänheten om hjälp

Hon forskar på den nu aktuella kaningulsoten.

– Vi försöker fastställa hur spridd den nya virustypen är och ta reda på mer om RHDV2 och den sjukdom detta virus orsakar. SVA ber därför om hjälp från allmänheten med rapporter om sjuka och döda vildkaniner och harar. Det går även bra att skicka in döda djur för undersökning. Kontakta då först SVA:s viltsektion och följ noga den information som ges på vår webb, se länk till höger.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls