Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt centrum för forskning inom infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar är ett växande problem i samhället varför forskare nu går samman inom medicin,  veterinärmedicin och ekologi i ett nytt nätverk, Centrum för Infektionsekologi och Epidemiologi, IEE. Bakom satsningen står Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet.

”One Health-initiativet ” är sedan 2007 en global rörelse för ökad samverkan mellan läkare och veterinärer. Motsvarande satsning har saknats i Sverige varför ett forskarnätverk har skapats under ledning av Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet och överläkare vid Akademiska Sjukhuset. Forskning kommer framför allt att bedrivas inom zoonotiska viroser, vektorburna infektioner, zoonotiska bakteriella infektioner samt kring den ökande resistensproblematiken som finns i samhället. Syftet är att minska avståndet mellan olika forskningsfält och att slå ihop redan befintliga resurser i form av kunskap, material och dyr teknisk apparatur. 

- För SVA:s del kommer IEE att innebära möjligheter till nya kontakter och nätverk inom forskningen. Dessutom kommer vår kompetens avseende till exempel de vektorburna infektionerna samt goda tillgång till material på djursidan att tillföra värdefulla resurser till nätverket, säger Karin Artursson, forskningskoordinator vid SVA.

Lovisa Svensson, som är koordinator för projektet, pekar på att mer än 70 procent av de infektioner som drabbar människor är så kallade zoonoser, som direkt eller indirekt överförs mellan människor och djur. De har ofta potential att utvecklas till pandemier, den nya influensan och fågelinfluensan är några exempel. Nätverket skall stimulera yngre forskare att snabbt komma in i projektet, vilket kommer att underlättas genom att alla forskargrupper inom nätverket delar med sig till varandra av sina resultat.

- Det är med stor glädje och tillfredsställelse vi nu går in i arbetet med IEE. Behovet av nära samarbete mellan läkare, veterinärer och ekologer är stort och i Uppsala har vi en fantastisk möjlighet att förverkliga detta genom den fysiska närheten mellan Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och SVA, avslutar Karin Artursson.

För mer information kontakta
Karin Artursson, forskningskoordinator vid SVA, tel 018-674168, e-post karin.artursson@sva.se.
Lovisa Svensson, projektkoordinator mobil 0733-303014, e-post lovisa.svensson@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls