Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt fall av fågelinfluensa i en hobbybesättning på Utö

2016-12-21

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Utö i Stockholms södra skärgård. Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa. Nivån innebär att du som har fjäderfä ska hålla dem inomhus. Det är det säkraste sättet att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Den här typen av virus som cirkulerar i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten, bland annat i Danmark och på Åland. I Sverige konstaterades fågelinfluensa efter analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i en värphönsbesättning utanför Helsingborg i mitten av november. Sedan dess har viruset också hittats bland vilda fåglar i Skåne, Kalmar samt på Öland och Gotland. Ett nytt fall av fågelinfluensa har nu påträffats i en hobbybesättning på Utö.

 För att motverka smittspridning kommer fåglarna i den drabbade hobbybesättningen att avlivas och anläggningen är spärrad och ska saneras. Det innebär naturligtvis en påfrestning för djurägaren. För att minimera riskerna att tamfåglar smittas så ska alla som har fjäderfä eller andra fåglar hålla dem inomhus för att skydda dem från fågelinfluensa. Sprids smittan bland tamfåglar så kan det innebära stora kostnader för samhället och onödigt lidande för de fåglar som drabbas, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

 H5N8 har nu påvisats i 15 länder inom EU, hos såväl vilda fåglar som fjäderfä. Vi ser en omfattande smittspridning bland vilda fåglar också i Sverige och risken att ytterligare tamfåglar drabbas är uppenbar om inte djurägare vidtar åtgärder för att skydda dem, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för att människor ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig.

Fjäderfä ska hållas inomhus

Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i Sverige.

Det här innebär skyddsnivå 2:

• Fjäderfä ska hållas inomhus.
• Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
• Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning. Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.
• Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade.
Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
• Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls