Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt fall av mjältbrand i närheten av Omberg

2016-08-01

Ett nytt fall av mjältbrand har konstaterats på en gård i närheten av Omberg i Östergötland. Det innebär att sammanlagt åtta nötkreatur och en häst har konstaterats döda av mjältbrand i området den senaste tiden. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade och arbetet med smittspårning, sanering och vaccinering pågår.

Det nya fallet gäller en ko på en gård cirka fyra kilometer från den plats på Omberg där det första mjältbrandsfallet påvisades för några veckor sedan.

Utvidga sökandet efter smittkällan

– Det är inte oväntat med ett nytt fall. Den aktuella gården finns inom det område där vi vet att det kan finnas en förhöjd risk för att djur kan drabbas. Att smittan påvisas på en ny plats innebär samtidigt att vi ytterligare måste utvidga det område som utreds avseende smittkälla, smittspridning och hantering. Vi jobbar efter olika hypoteser – antingen att det finns en källa till samtliga fall eller att det kan finnas fler än en smittkälla, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vaccination på gårdar i området

– Djuren på den aktuella gården vaccineras inom kort och vaccinationsarbetet fortsätter även på andra gårdar i området för att minska risken att fler djur insjuknar, säger Lotta Andersson, ställföreträdande enhetschef på Jordbruksverket.

Smittutredningen fortsätter

Arbetet med att samla information för att om möjligt hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men vi vet inte exakt var och det är inte heller säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung. Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg.

Viktigt att respektera avspärrningarna

Alla områden där smittade djur har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de avspärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet. Det är helt ofarligt att äta kött och andra livsmedel som produceras i området.

Rapportera döda djur i området på Omberg och runt Tåkern

Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls