Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt fall av mjältbrand på gård i Östergötland

2016-07-21

Ytterligare ett fall av mjältbrand har konstaterats i besättningen med nötkreatur på den först smittade gården vid Omberg i Östergötland.

– Det är så klart ett bakslag men inte helt oväntat, säger Lotta Andersson, stf chef på enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket.

Det nya fallet är en tjur från samma besättning som först upptäcktes ha mjältbrand. Men en skillnad är att tjuren inte har betat i samma hage som något av de andra tre smittade djuren från de totalt två drabbade gårdarna.

– Vi har vaccinerat alla djur som gått på samma bete som de djur som dött av mjältbrand, säger Lotta Andersson. Vi vaccinerar nu hela besättningen och prioriterar djuren efter hur stor smittrisken är.

Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg. Alla områden där smittade djur har befunnit sig är avspärrade och smittspårning för att hitta smittkällan pågår. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de spärrade områdena för att minimera risken försmittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet.

– Erfarenheter från utlandet visar att det är ökad risk för nya utbrott hos djur i närområdet kring ett utbrott så detta var inte helt oväntat, säger Gunilla Hallgren vid SVA.

Hittills har totalt fyra fall av mjältbrand konstaterats på två olika gårdar vid Omberg i Östergötland.

Rapportera eventuella döda djur i området

Fall av mjältbrand har förekommit långt tillbaka i tiden i regionen och de sporer som bakterierna bildar överlever mycket länge i jorden. Vid exempelvis grävarbeten kan sådan smitta åter orsaka dödsfall hos vilda och tama idisslare. Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär. Du som hittar en älg, hjort eller ett rådjur som har dött och dödsorsaken är oklar bör också undvika att röra vid djuret. Rapportera fyndet via e-post till idisslaregris@jordbruksverket.se eller under kontorstid på telefonnummer 0771-223 223.

Ange fyndplatsen och vad det rör sig om för djur, och lämna gärna ditt telefonnummer.
Jordbruksverket vill inte ha uppgifter om trafikdödade djur, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls