Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt fokus och ökat samarbete för säker mat

2016-12-20

Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och dricksvatten tar nu ett samlat grepp för att bli bättre. Gemensamma mål för djurskydd, djurhälsa, växtskydd/växtskadegörare, djurfoder och livsmedel ska ge kontrollen större effekt.

– Syftet är att fokusera på de områden där vi vet att det fortfarande finns utmaningar och som har betydelse för många konsumenter. Målen blir också en tydlig vägledning för företagen om var de behöver satsa särskilt. På det här sättet kan kontrollen göra verklig skillnad för konsumenter och företag säger, Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Inriktningen för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord framgår av den nationella kontrollplanen för 2017- 2020. Målet är att alla konsumenter får säker mat, dryck och dricksvatten som är producerat och hanterat i enlighet med lagstiftningen. Ingen ska bli sjuk av maten eller lurad. Märkning och information ska vara enkel och korrekt.

– Målen har tagits fram av Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Livsmedelsverket gemensamt. Min förhoppning är att vi på det här sättet bättre kan bidra till friska djur och trygga människor, både bland konsumenter och bland producenter. Vi kan också använda våra resurser bättre genom satsningar på utvalda områden, säger Jens Mattsson, generaldirektör för SVA.

Myndigheternas fyra fokusområden där mål införs:

• Säkert dricksvatten ¬– Minska negativa hälsoeffekter orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten.
• Mikrobiologiska risker – Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus.
• Kemiska risker – Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar, tungmetaller och mögelgifter i våra baslivsmedel.
• Information i livsmedelskedjan – Att rätt information finns om livsmedel och livsmedelsproducerande djur och växter. Det underlättar bland annat möjligheten att upptäcka och agera mot felaktigheter.

– Det är viktigt att se till helheten i livsmedelskedjan och värna om det goda läge som vi har i Sverige för en säker livsmedelsproduktion. Genom att fokusera kontrollen mot områden där det finns utmaningar kan vi fortsätta visa för konsumenterna att vi har säkra livsmedel med hög kvalitet. På det sättet bidrar vi till en bättre konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan, säger Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket.

Jordbruksverket, Livsmedelverket, SVA, Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna delar uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls