Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nytt nr av SVAvet, tema global utveckling

2012-05-03
I SVA:s tidskrift SVAvet nr 1 2012 skriver vi om global utveckling och hållbarhet inom djurhållningen.

Djurhälsa är än så länge ett underutnyttjat område när det gäller fattigdomsbekämpning i världen. En förbättrad djurhälsa, smittspårning och övervakning av djursjukdomarna påverkar så väl människors hälsa som ekonomi. I detta nummer berättar vi om sjukdomar som smittar mellan djur och människor men som har hamnat i skymundan. Du får läsa om SVA:s samarbete med Vietnam, etnoveterinärmedicin, stadsnära djurhållning med mera.

I Sverige kan hållbarheten bli bättre inom djurhållningen. Sjuka eller i förtid avlivade djur bidrar till en sänkt djurvälfärd och är en belastning för lantbruket, samhället och miljön. Läs även om antibiotikaresistens samt om vattenbruk som kan bli en viktig del av framtidens livsmedelsförsörjning.

Till SVAvet

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls