Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

”One Health” tema för nytt nummer av SVAvet

2012-10-24

Det nya numret av tidskriften SVAvet handlar om sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor, zoonoser.
– Läkare, veterinärer och ekologer samverkar för att förstå hur olika smittämnen sprids och hur nya smittor uppstår, förklarar Karin Artursson, forskningskoordinator vid SVA och ordförande för IEE - One Health Sweden. 
– One health är ett begrepp som beskriver hur vi arbetar.

Rabies i Mexiko, denguefeber i Thailand, malaria i Grekland, West Nile-feber i Italien är några exempel på sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor, så kallade zoonoser. – Men det finns också många zoonoser vi stöter på i Sverige, förklarar Karin Artursson. Borrelia, salmonella, influensa och rävens dvärgbandmask är några av dem.

SVAvet 2 2012 på tema One Health.

Samverkan mot smittor

Många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Det nya numret av SVAvet har tema ”One Health”. One Health är ett samarbetsprojekt där läkare, veterinärer och ekologer samverkar för att förstå smittor.

Smittor överförs ofta via vatten, livsmedel eller med vektorer, som myggor och fästingar. Idag reser både djur och människor över världen, både oftare och längre. Vi kommer i kontakt med smittor vi inte mött tidigare, och riskerar få med objudna gäster hem. Med ett förändrat klimat kommer insekter som tidigare inte trivts i Sverige att etablera sig. De kan sprida smittor, och göra oss sjuka.

Vad kan vi göra?

Hur kan vi hålla djur och människor friska? Hur kan du undvika smittor som sprids med vatten? Vad innebär det ökande intresset för opastöriserad mjölk? Läs mer i årets andra SVAvet.

Detta nummer av SVAvet skickas ut till landets alla läkare inom infektionsområdet och till alla veterinärer.

One Health Sweden

För att underlätta för forskare i Sverige att träffas bildade forskare vid Uppsala universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, och Linnéuniversitetet år 2010 ”Nätverket för infektionsekologi och epidemiologi, IEE”. Under parollen One Health Sweden samlar nätverket forskare inom infektions- och antibiotikaområdet. Antibiotikaresistens sprids nämligen också mellan djur och människor när resistenta bakterier växlar mellan olika värdar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls