Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Opastöriserad mjölk sannolik orsak till campylobacterutbrott på förskola

2014-07-09 

Nio personer, förskolebarn och medföljande vuxna, i Västra Götaland har insjuknat i campylobacter efter ett besök på bondgård i slutet av april. Den utredning som gjorts, i samarbete med lantbrukaren, visar att smittkällan sannolikt är den opastöriserade mjölken.

Samma bakteriestam som har infekterat de sjuka personerna har även påvisats hos gårdens nötkreatur och alla sjuka som deltagit i utredningen har druckit opastöriserad mjölk från gården. Pastörisering innebär att man värmer upp livsmedlet för att ta död på sjukdomsframkallande mikroorganismer. Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som till exempel ehec, campylobacter och listeria. För små barn, för dem som har nedsatt immunförsvar och för gravida och äldre är sjukdomarna speciellt allvarliga. Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag, till exempel fåglar och nötkreatur. Sjukdomen sprids vanligen via förorenade livsmedel eller förorenat dricksvatten.

För att undvika att bli sjuk av campylobacter och andra bakterier:

  • Drick inte opastöriserad mjölk.
  • Genomstek alltid fågel och köttfärs.
  • Blanda inte rått kött med mat som ska ätas utan att först upphettas.

 
Vanliga symtom vid campylobacterinfektion är feber, diarréer (ibland blodiga), magsmärtor och illamående. Campylobacterinfektion är i de allra flesta fall en självläkande sjukdom och följdsjukdomar är ovanliga. Den vanligaste komplikationen är ledproblem.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls